Doradzamy w procesie
restrukturyzacji

oraz zapewniamy wsparcie w relacjach z Wierzycielami.

 

Pomagamy uzyskać pakiety pomocowe,

w tym bezzwrotne pożyczki, zwolnienia ze składek ZUS czy dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników.

Oferujemy wysoko specjalistyczne wsparcie prawne. Eksperckie analizy dotyczące struktur Państwa biznesu. Oceny poziomu bezpieczeństwa istniejących rozwiązań w przedsiębiorstwie. Zaplanowania strategii dla biznesu w dobie pandemii koronawirusa i maksymalnej jego efektywności.

Napisz do nas, a my oddzownimy.

Jesteśmy przygotowani

by skutecznie pomagać w poniższych obszarach:

RESTRUKTURYZACJA:

Twoje finanse w czasie pandemii

PRACOWNICY:

Uprawnienia i obowiązki pracodawcy
~

WINDYKACJA

Odzyskiwanie i zabezpieczanie należności

UMOWY NAJMU, KREDYTU I LEASINGU

Analiza oraz negocjacje

Przedstawiamy rozwiązania minimalizujące niekorzystny wpływ epidemii na sytuację finansową podatników oraz redukujące obciążenia administracyjne, stosując przy tym szereg ulg podatkowych w zakresie odroczenia terminąu płatności podatku, rozłożenia na raty zapłaty podatku, czy umorzenia w całości/części zaległości podatkowej.

Wskazujemy na uprawnienia i obowiązki pracodawcy w czasie pandemii, a także rozwiązania dotyczące świadczenia postojowego, jednorazowych pożyczek, dofinansowań kosztów prowadzonej działalności, zwolnień ze składek ZUS, dofinansowań części kosztów wynagrodzeń pracowników, czy możliwości wprowadzenia elastycznego czasu pracy.

Wskazujemy metody pozwalające na odzyskanie lub zabezpieczenie należności z faktur w dobie kryzysu. Oferujemy pełen wachlarz usług, począwszy od badania wypłacalności dłużnika, aż po przymusowe wykonanie wyroku i reprezentację w postępowaniu egzekucyjnym. Gwarantujemy możliwość skorzystania z dedykowanej aplikacji umożliwiającej elektroniczną windykację należności.

Współparcujemy z e-MON

 

Podejmujemy działania mające na celu ochronę najemców. Wdrażamy procedury zmierzające do wypowiedzenia lub odstąpienia od umów, jak również obniżenia wysokości czynszu, odroczenia bądź zawieszenia płatności czynszu i innych należności. Pomagamy w przygotowaniu projektów porozumień lub aneksów do uprzednio zawartych umów najmu oraz wewnętrznych procedur określających szczególne zasady korzystania z nieruchomości (budynków) lub ich części w czasie pandemii koronawirusa.

Przybliżamy warunki odroczenia lub zawieszenia płatności rat kredytu i leasingu. Pomagamy w negocjacjach z instytucjami finansowymi oraz sporządzamy odpowiednie wnioski w tym zakresie.

Oferujemy:

Upadłość i restrukturyzacja:

Oceniamy poziom zagrożenia wywołany skutkami pandemii COVID-19 dla stabilności przedsiębiorstw. Pomagamy w dokonaniu wyboru narzędzi umożliwiających restrukturyzację zadłużenia i powrót do zrównoważonej ekonomicznie działalności, zaś w przypadku utraty płynności finansowej podejmujemy działania zmierzające do zainicjowania postępowań restrukturyzacyjnych.

Wsparcie

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, oferujemy wysokospecjalistyczne wsparcie prawne, w tym ekspercką analizę dotyczącą struktur Państwa biznesu, ocenę poziomu bezpieczeństwa istniejących rozwiązań w przedsiębiorstwie, pomocy w zaplanowaniu strategii dla biznesu w dobie pandemii i zmaksymalizowania jego efektywności – co z perspektywy praktyki obrotu ma kluczowy wpływ na życie przedsiębiorców w nowej rzeczywistości.

Misja

Naszym celem jest identyfikacja kluczowych problemów Państwa firmy oraz ograniczenie negatywnego wpływu pandemii na prowadzoną działalność gospodarczą. Brak właściwego dostosowania się do aktualnej sytuacji i zaniechanie wypracowania nowych rozwiązań biznesowych, może w wielu przypadkach doprowadzić do negatywnych konsekwencji dla przedsiębiorstw.

Jak rozpocząć?

Cztery proste kroki:

01.

Napisz do nas 

k

02.

Oddzwonimy w 24h

03.

Prześlij dokumenty

h

04.

Otrzymasz pomoc i ochronę majątku

O Nas

Jesteśmy ponad 30 osobowym Zespołem, który na co dzień  wspiera Klientów na każdym etapie prowadzenia biznesu tworząc struktury złożone z ekspertów wyspecjalizowanych w poszczególnych obszarach prawa. Naszą Kadrę stanowią Prawnicy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym nabytym w kancelariach prawnych, komorniczych, oraz instytucjach finansowych, którzy potrafią sprawnie prowadzić powierzone im zadania.

lat doświadczenia

Klientów

Pracowników

Debt Services sp. z o.o.
02-691 Warszawa,
ul. Obrzeżna 7A/133
Tel: 22 690 06 70

Wypełnij formularz: